.

Interventies

Deze zijn gericht op het geven van adviezen gericht op de specifieke behoefte en problematiek van de werknemer die direct toepasbaar zijn. Dus MAATWERK !. Gedurende 6 weken na de interventie zal per mail of telefonisch contact onderhouden worden met de medewerker om het implementatie proces te monitoren. Er zal een adviesrapportage gemaakt worden voor de leidinggevende en de HR afdeling. Na 6 weken vind de eindevaluatie plaats op de werkplek van de werknemer, om te zien hoe de adviezen worden toegepast. Hier zal ook een evaluatierapport van gemaakt worden.

…”Preventie voor een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers”…..

.

Werkplekanalyse en advies

Dit kan gericht zijn op preventie, maar ook wanneer een werknemer fysieke klachten of fysieke beperkingen heeft die hem/haar belemmeren in het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden. 

Ook als er sprake is van chronische pijnklachten (wanneer klachten langer dan 3 maanden bestaan) kan Monique Haarmans als bedrijfsoefentherapeut ingeschakeld worden.

Werken met (chronische) pijn, hoe doe je dat?

Chronische pijn hoeft niet perse te leiden tot arbeidsverzuim. Maar meestal spelen persoonlijke en omgevingsfactoren daarin een beslissende rol. Belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken zijn de motivatie voor werk, zelfmanagement vaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn. Deze factoren kunnen dienen als aangrijpingspunt voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid en preventie van arbeidsverzuim van mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Monique Haarmans heeft de expertise om deze groep werknemers te begeleiden. Zij is geschoold in het begeleiden van mensen met chronische pijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Zij is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn.

> WEBSITE LANDELIJK NETWERK CHRONISCHE PIJN

Tillen met je hoofd

In de praktijk blijkt dat het ontstaan van rugklachten zeer regelmatig naar aanleiding van tilhandelingen geprovoceerd worden. Uit diverse studies naar tilhandelingen blijkt dat niet één hiervan het meest optimaal is. 

Daarom is tiladvies altijd maatwerk, d.w.z. rekening houdend met de fysieke beperkingen én mogelijkheden van de werknemer. Het is van belang de tilhandeling aan te passen aan o.a. de zwaarte van de last, de tilhoogte, de tilfrequentie, de tilafstand en de aard van de last. Kortom; tillen doe je met je verstand. Tijdens de training zal hier uitgebreid op ingegaan worden.

Zitten, hoe doe je dat?

“zitten is het nieuwe roken” stond tot voor kort in alle media. Daarom worden nu ook zgn. zit-sta bureaus in gebruik genomen. Met als gevolg dat mensen soms uren achtereen staand werken, waardoor weer klachten van de rug en de benen kunnen ontstaan. Kortom; alleen maar staand beeldschermwerk doen is ook niet de oplossing. Het kost veel mensen de grootste moeite om te zitten zonder ongemak en pijn te ervaren. Zitten is dus een houding om bij stil te staan. Tijdens het advies wordt o.a. ingegaan op de individuele problematiek, taakuitvoering en houdingsvoorkeuren.

Bedrijfstherapeutisch spreekuur

Als bewegingsspecialist kan Monique Haarmans in uw bedrijf periodiek aanwezig zijn om de werknemers te adviseren en trainen. Vragen over werkhoudingen, arbeidsgerelateerde pijnklachten, ergonomie en mogelijke knelpunten kunnen hierin besproken worden. Ook kunnen re-integrerende werknemers therapeutische begeleiding krijgen. Zo kan vinger aan de pols worden gehouden en voorkomen worden dat klachten evt. recidiveren.

Monique Haarmans behaalt tweede plaats in de categorie “de door de klant meest gewaardeerde oefentherapeut” tijdens Qualiview Zorgverlener Awards 2018.
> LEES MEER

MONIQUE HAARMANS QUALIVIEW 01

MENSARBO KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI GR  MENSARBO NETWERK CHRONISCHE PIJN GR  MENSARBO HUMAN FACTORS NL GR  MENSARBO FIT FOR WERK NL GR 

     

© MensArbo - Bewegingsspecialist op de werkvloer | 06 48 945 061 | Spuistraat 239-4 | 1012 VP Amsterdam