0648 945 061 info@mensarbo.nl

Werken met (chronische) pijn, hoe doe je dat?

Chronische pijn hoeft niet perse te leiden tot arbeidsverzuim. Maar meestal spelen persoonlijke en omgevingsfactoren daarin een beslissende rol. Belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken zijn de motivatie voor werk, zelfmanagement vaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn.

Deze factoren kunnen dienen als aangrijpingspunt voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid en preventie van arbeidsverzuim van mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Monique Haarmans heeft de expertise om deze groep werknemers te begeleiden. Zij is geschoold in het begeleiden van mensen met chronische pijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Zij is aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronische Pijn.

> WEBSITE LANDELIJK NETWERK CHRONISCHE PIJN

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op via mail info@mensarbo.nl
of bel: 06-48945061.