0648 945 061 info@mensarbo.nl

Interventies

Deze zijn gericht op het geven van adviezen gericht op de specifieke behoefte en problematiek van de werknemer die direct toepasbaar zijn. Dus MAATWERK !. Gedurende 6 weken na de interventie zal per mail of telefonisch contact onderhouden worden met de medewerker om het implementatie proces te monitoren. Er zal een adviesrapportage gemaakt worden voor de leidinggevende en de HR afdeling. Na 6 weken vind de eindevaluatie plaats op de werkplek van de werknemer, om te zien hoe de adviezen worden toegepast. Hier zal ook een evaluatierapport van gemaakt worden.

…”Preventie voor een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers”…..

Bereid u voor op het nieuwe werken !

Waar voorheen thuiswerken nog niet de norm was, is dit nu exponentieel toegenomen. De verwachtingen zijn dat deze verhuizing van werklocatie naar thuislocatie zal doorzetten. In ieder geval voor 1 à 2 dagen per week. Ook wanneer er straks een vaccin tot onze beschikking is.

Risico inventarisatie

Preventieve screening van de medewerkers draagt bij aan het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Door middel van persoonlijke interviews, enquêtes en checklijsten, en een houding- en bewegingsonderzoek, worden fysieke mogelijkheden van uw werknemer in kaart gebracht.

Werkplekanalyse en advies

Dit kan gericht zijn op preventie, maar ook wanneer een werknemer fysieke klachten of fysieke beperkingen heeft die hem/haar belemmeren in het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

Ook als er sprake is van chronische pijnklachten (wanneer klachten langer dan 3 maanden bestaan) kan Monique Haarmans als bedrijfsoefentherapeut ingeschakeld worden.

Werken met (chronische) pijn, hoe doe je dat?

Chronische pijn hoeft niet perse te leiden tot arbeidsverzuim. Maar meestal spelen persoonlijke en omgevingsfactoren daarin een beslissende rol. Belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken zijn de motivatie voor werk, zelfmanagement vaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn.

Tillen met je hoofd

In de praktijk blijkt dat het ontstaan van rugklachten zeer regelmatig naar aanleiding van tilhandelingen geprovoceerd worden. Uit diverse studies naar tilhandelingen blijkt dat niet één hiervan het meest optimaal is.

Werken met (chronische) pijn, hoe doe je dat?

Chronische pijn hoeft niet perse te leiden tot arbeidsverzuim. Maar meestal spelen persoonlijke en omgevingsfactoren daarin een beslissende rol. Belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken zijn de motivatie voor werk, zelfmanagement vaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn.

Begeleiding bij re-integratie

Wanneer werknemers als gevolg van fysieke of mentale klachten (b.v. burn-out klachten) hun werk niet meer optimaal kunnen uitvoeren en in de ziektewet komen, zal na verloop van tijd een re-integratie traject gestart worden. Hierbij zal een bedrijfsarts betrokken zijn. De bedrijfsoefentherapeut kan hier ook en ondersteunende rol in hebben.

Bedrijfstherapeutisch spreekuur

Als bewegingsspecialist kan Monique Haarmans in uw bedrijf periodiek aanwezig zijn om de werknemers te adviseren en trainen. Vragen over werkhoudingen, arbeidsgerelateerde pijnklachten, ergonomie en mogelijke knelpunten kunnen hierin besproken worden. Ook kunnen re-integrerende werknemers therapeutische begeleiding krijgen. Zo kan vinger aan de pols worden gehouden en voorkomen worden dat klachten evt. recidiveren.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op met Monique via mail monique@mensarbo.nl of bel: 06-48945061.