0648 945 061 info@mensarbo.nl

Risico inventarisatie

Preventieve screening van de medewerkers draagt bij aan het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Door middel van persoonlijke interviews, enquêtes en checklijsten, en een houding- en bewegingsonderzoek, worden fysieke mogelijkheden van uw werknemer in kaart gebracht.

Daarnaast geeft observatie op de werkvloer een goed beeld van de werkwijze, de mate van belasting en het gebruik van eventuele hulpmiddelen.

…“Preventie voor een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers”….

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op via mail info@mensarbo.nl
of bel: 06-48945061.